Tjenester

FRI RETTSHJELP

ALMENN PRAKSIS

ARBEIDSRETT

AGENTUR

FAMILIERETT

STUDENTSAKER

FAST EIENDOM

ALMENN PRAKSIS & FAMILIERETT
Separasjon, skilsmisse, arv, skifte, testament, barn og foreldre, samboerforhold

ARBEIDSRETT
Oppsigelse, avskjed, lønn, feriepenger, forhandlinger

AGENTUR
Agenturavtaler, avgangsvederlag, provisjonsoppgjør, etterprovisjon

FAST EIENDOM
Oppgjørsoppdrag