Advokat Svein Thalberg

Utdannelse

Cand jur fra Universitetet i Oslo 1981

Advokatbevilling fra 1985

Deltagelse på en rekke kurs arrangert av advokatforeningen, Juristenes utdanningssenter og andre.

Arbeidspraksis fra blant annet:

Politifullmektig: 1982-84

Dommerfullmektig: 1984-1986

Førstesekretær Oslo Likningskontor: 1986

Advokat og avdelingsleder hos advokat Olav

Sundet, Ås: 1986 -1990

Prøvesak Høyesterett 2001

Advokat i Selgerforbundet-Norges

Handelsreisendes landsforbund: 1990-2007
(De siste 10 år som generalsekretær)

Prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og høyesterett, samt Arbeidsretten.

Egen advokatpraksis med kontor i Ås fra 1990, og kontor på Nesodden fra 2008.

Styrearbeid:

Styreleder i Oslo Fashion House leiertagerforening.

Styreleder Helene Selmers legat

Styreleder Anine Westlies legat

Styreleder Ella Strømsodds stiftelse

Utvalgsarbeid:

Medlem av utvalg nedsatt av Justisdepartemenet for å forberede vedtak av ny agenturlov i Norge.

Medlemskap:

Den Norske Advokatforening

Norsk Arbeidsrettslig forening

Er også knyttet til Advokatvakten i Ås, gjennom Advokatforeningen.

 

Kontorene

For tiden har jeg to kontorer i Follo

Ås: Moerveien 5 (Vektergården)

Nesodden: Vestveien 51, 2. etg. Tangen Senter