Legater

Annie Westlies legat:

Vedtektene for legatet angir følgende når det gjelder avkastingen av legatet:

«Avkastningen av legatkapitalen skal anvendes til støtte for personer som uforskyldt er kommet i en slik situasjon, at de efter legatbestyrerens samvittighetsfulle undersøkelse og vurdering, har behov for og er verdige til hjelp. Bidraget skal helst ydes som direkte individuell utbetaling, men kan også gis til institusjoner som arbeider med tilsvarende formål»

Hvis du mener at du kan være aktuell for å få tildelt bidrag fra legatet, send søknad til advokat Svein Thalberg

*****

Helene Selmers legat:

I sitt testament av 8. desember 1948 har Helene Selmer bestemt følgende når det gjelder legatet:

«Rentene av legatet skal anvendes til landopphold for fattige små barn i Oslo. Renter blir å utbetale en gang årlig efter beslutning av legat bestyrer, som på forhånd har på beste måte orienterer seg, således at han sikrer at pengene blir anvendt i overenstemmelse med mitt ønske.»

Hvis du har omsorg for noen som du mener omfattes av Helene Selmers bestemmelse kan det søkes om tildeling og søknaden sendes til advokat Svein Thalberg.

*****

Ella Stømsodds stiftelse:

Ella Strømsodd bestemte i sitt testament at det skulle opprettes en stiftelse.

Stiftelsen formål er vedtektene angitt slik: «Velferdstiltak for beboerne ved Nesoddtunet alders – og sykehjem og eller til deres beste.»

Styret i stiftelsen fastetter hvert år hvilket beløp som skal benyttes til nevnte formål og det kan ikke søkes om støtte fra stiftelsen.