Advokat Thalberg

Nesodden – Ås

Tjenester

Fri rettshjelp, almenn praksis, arbeidsrett, agentur, familierett, studentsaker, fast eiendom…  Les mer

Priser

Kontakt med klienter
Jeg legger vekt på å ha en god kontakt med mine klinter, klientene holdes kontinuerlig oppdatert om utviklingen i sakene, bl.a. ved at de får oversendt kopi … Les mer

Oppdragsvilkår

I forbindelse med oppdraget kan det påløpe utgifter til rettsvitner, sakkyndige eller annen fagkyndig bistand som De vil være ansvarlig for. Det påpekes … Les mer

Kontaktskjema